كشاورزي

حفظ نباتات

فن پروپاترين ( دانيتول )

سا خت سوميتمو كميكال ژاپن

كنه وحشره كش قوي : ضربه اي علاوه بر كشندگي كنه اثر دور كنندگي دارد از تغذيه كنه بالغ مما نعت نموده واعمال حياتي آ نها را كا هش داده وبر تقليل تخم كنه ها موثر است ونياز به اختلاط سموم ندارد .

موارد استعمال :

1-             درختان ميوه :

كنه قرمز اروپايي       150-100سي سي در 100  ليتر آب

كنه دو نقطه اي          150-50  سي سي در 100ليترآب

مينوز لكه گرد              100-  50سي سي در 100 ليتر آ ب

كرم سيب                      100  –50سي سي در 100 ليتر آب

پسيل گلابي               200-150سي سي در 100 ليتر آب

2-             مزارع صيفي :

كنه معمولي                 25/1-75/0 ليتر در هكتار

عسلك                          25/1-75/0 ليتر در هكتار

كرم غوزه                     5/1-1ليتر در هكتار

پرودنيا وساير برگخواران  5/1-75/0ليتر در هكتار

زنجره ها                       5 /1 -75/0در هكتار

شته ها   5/1-75/0    ليتر  در هكتار

    پنبه  :                

كنه دو نقطه اي   75/0-25/1  ليتر در هكتار

كرم غوزه           5/1-1ليتردر هكتار

كرم خاردار          5/1-1ليتردر هكتار

عسلك                    75/0-25/1 ليتر در هكتار 

شته ها                  5/1-1ليتردر هكتار

تريپسها                 5/1-1ليتردر هكتار        

برگخوران             5/1-1 ليتر در هكتار

پادزهر  مواد آ رام بخش مانند بار بيتواتها  .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:27  توسط كد2  | 

جدول مشخصات كامل زراعي ارقام مورد كشت در استان آ.غ

 

ارقام

صفات

زرين

 

الموت

شهريار

C,73-20

الوند

 

سرداري

آذر 2

تيپ رشد

نيمه زمستانه

زمستانه

زمستانه

نيمه زمستانه

زمستانه

زمستانه

عكس العمل به سرما

متحمل (سرماي ملايم)

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

وضعيت ريشك

ريشكدار

ريشكدار

ريشكدار

ريشكدار

ريشكدار

ريشكدار

عكس العمل به زنگها

متحمل به زنگ زرد

متحمل به زنگ زرد

متحمل به زنگ زرد

حساسيت نسبي به زنگ

 قهوه اي

حساس

نيمه حساس به زنگ زرد

مقاومت به ورس

مقاوم

متحمل

مقاوم

مقاوم

حساس

مقاوم

رنگ گلوم

سفيد

سفيد

سفيد

-

سفيد

-

رنگ دانه

زرد

زرد

زرد

-

زرد

-

وزن هزاردانه

39

36

45-42

-

45-42

34

وضعيت پنجه

زياد

زياد

زياد

-

زياد

-

ارتفاع

105-100

105-100

105-100

-

78-65

85-70

وضعيت ريزش

مقاوم

مقاوم

نيمه مقاوم

مقاوم

مقاوم

-

ميزان بذر

180-160

180-160

200-180

180-160

150-130

145-120

كيفيت نانوايي

خوب

خوب

خوب

-

متوسط

-

تاريخ كاشت

اول مهر تا اول ابان ماه

اول مهر تا اول ابان ماه

اول مهر تا اول ابان ماه

نيمه دوم مهرماه تا نيمه اول آبان ماه

نيمه دوم مهرماه تا نيمه اول آبان ماه

نيمه دوم مهرماه تا اول آبان ماه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:25  توسط كد2  | 

تاپيك

امولسيون 80درصد

علف كش انتخابي مزارع گندم

ساخت شركت نوارتيس

تاپيك براي كنترل گراسهاي يكساله در مزارع گندم توصيه مي شود.تاپيك در دو سا عت جذب شده و پس از 48 ساعت رشد علف هاي هرز را متوقف مي كند .در عرض 1-3 هفته تاثير ان ظاهر شده و به صورت پوسيدگي در گره ها و قسمتهاي روئيده و نيز به صورت زرد شدن برگهاي جوان ظاهر مي شود .

نام علف هرز

ميزان مصرف در هكتار

زمان مصرف با توجه به رشد گندم

مرحله رشدي

گونه هاي يولاف وحشي

500 ميلي ليتر در هكتار

از مرحله 3برگي تا حداكثر پنجه زني

13-30

فالاريس

750ميلي ليتر در هكتار

از مرحله 3برگي تا حداكثر پنجه زني

13-29

چچم

900 ميلي ليتر در هكتار

از مرحله 3برگي تا اواسط پنجه زني

13-25

دم روباهي

500 ميلي ليتر در هكتار

از مرحله 3برگي تا اواسط پنجه زني

13-25

پوا

750ميلي ليتر در هكتار

از مرحله 3برگي تا اواسط پنجه زني

13-25

 

در مورد Avena fatua  750ميلي ليتر در هكتار مصرف نمائيد .

ميزان محلول مصرفي براي سمپاشي با هواپيما 20-50ليتر در هكتار  و براي سمپاش تراكتوري

150-200 ميلي ليتر در هكتار است.

ازمصرف تاپيك در مزارع جو خودداري  شود.

از مصرف تاپيك توسط سمپاش پشتي نيز خود داري شود از كاربرد ان در مزارعي كه از نظر رشد شرايط مطلوبي  ندارند خودداري گردد.تاپيك با علف كشهاي بروموكسينيل و تركيبات حاوي سولفو نيل اوره و نيز قارچ كشهاي متداول در گندم قابل اختلاط است. ولي با توفوردي نبايد مخلوط  شود . از چراي دام در مزارع سمپاشي شده بايد به مدت 21روز صرف نظر گردد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:21  توسط كد2  | 

علف كش توفوردي+ ام سي پي ا مايع

جهت كنترل علفهاي پهن برگ يكساله و چند ساله مزارع غلات ، نيشكر ، ذرت و مراتع

موارد و ميزان مصرف :

1-             گندم و جو : بهترين موقع مصرف بين پنجه زني و 5 برگي تا اوايل ساقه رفتن ، اگر قبل از پنجه زني يا بعد از تشكيل گره دوم ساقه مصرف شود كاهش 30 درصدي محصول را موجب مي شود .مصرف 1-5/1 ليتر

2-ذرت : ارتفاع 15-25 سانتي متر و 6-4 برگي و فقط سم روي علف هرز و پاي بوته ذرت برسد .

 عكس العمل پهن برگها در مقابل آن بصورت آويختگي و پيچيدگي برگها ظاهر مي شود .

ميزان مصرف آب : سمپاش پشتي 500 ليتر،سمپاش تراكتوري 200-300 ليتر آب و سمپاش هواپيما 30ليتر در هكتار

مدت تجزيه در خاك با توجه به رطوبت و حرارت خاك 6-1 هفته .

درجه حرارت مناسب براي سمپاشي 30-10درجه سانتي گراد

محلول تهيه شده بلافاصله و حداكثر ظرف يك روز مصرف شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:20  توسط كد2  | 

سکوسترون آهن۱۳۸

در صورتي كه آهن مورد نياز گياه تامين نشود رشد كاهش يافته وميزان  محصول كاهش مي يابد كمبود  آهن در مراحل شديد تر باعث ريزش برگها و سرانجام مرگ گياه مي شود .

سكوسترون آهن 138 كه به صورت كلات است داراي 6 درصد آهن قابل جذب است.

ميزان مصرف

موارد

:

درختان ميوه هسته دارو دانه دار 

20-10 گرم براي هر نهال

نهالهاي تازه كشت شده

50-20گرم براي هر درخت

درختان در شروع دوره باردهي

100-50گرم براي هر درخت

درختان در مرحله باردهي كامل

200-100گرم براي هر درخت

درختان بزرگ مثمر و غير مثمر

20-10گرم براي هر درخت

انگور

:

مركبات

8-5گرم در متر مربع

نهالستان

 250-100 گرم متناسب با اندازه درخت 

درختان در مرحله باردهي كامل مي باشند

5-2 گرم در متر مربع

چمن ،نباتات زراعي و گلهاي زينتي

 

مقدار مصرف بستگي به نوع حاك ، شدت كمبود آهن و اندازه گياه دارد در حاك سنگين بيش از حاك سبك است . در خاكهاي  سبك مصرف سكوسترون در صورت لزوم بايد زودتر تجديد شود .

طرز مصرف : درختان وبوته ها : ابتدا حاك اطراف درخت يا بوته  را در محل سايه انداز بصورت دايره به عرض و عمق 10 سانتي متر بر داشته و ميزان سكوسترون توصيه شده را در مقدار كمي آب حل نموده …

 

فلو آزيفوب -پي -بو تيل

فوزيليد ( انتخابي )

فوزيليد علف كش انتخابي و سيستميك براي مبارزه پس از رويش با علفهاي نازك برگ يكساله و چند ساله در زراعتهاي پهن برگ وباغات بكار مي رود .

فوزيليد درايران براي مبارزه با علفهاي نازك برگ چغندر و يونجه به ثبت رسيده است .

طرزعمل آن ممانعت از متابوليزم ادنوزين تري فسفات بوده كه باعث مرگ گياه مي گردد.

حركت آن در آوندهاي چوب وآبكش در سراسر گياه است در گياهان سمپاشي شده 48ساعت بعد از سمپاشي رشد گياه متوقف مي گردد.واولين علائم كنترل يك هفته بعد از سمپاشي قابل رويت مي باشد . در اين مرحله برگها  تدريجا تغييررنگ داده وبه قرمز متمايل مي گردد و گياه بعد از 4-5 هفته كاملا خشك شده واز بين ميرود.

در زمان سمپاشي بايد شرايط آب و هوايي و خاك مساعد بوده و علفها بدون صدمه از كم آبي

و مشغول رشد فعال باشند.

عاملي كه باعث كار ايي فوزيليد مي شود پوشش كامل شاخ وبرگهاي علف هرز توسط محلول سمي است براي اين كار مقدار توصيه شده سم با 200-400ليتر آب در هكتار بكار مي رود.

در سمپاشي با فوزيليد قطرات سم بايد ريزبوده تابتواننددر داخل شاخ وبرگ علفها نفوذ كرده و كليه سطوح را خيس كنند .

در صورت رعايت موارد فوق فوزيليد بعد از سمپاشي بسرعت جذب گياه شده و بارش باران

حتي يك ساعت بعد از سمپاشي اثري برآن نخواهد داشت .

در سمپاشي با سم پا شهاي پشتي براي هر 20ليتر آب مصرفي 100ميلي ليتر سم  بكار مي رود .

در علفهاي چند ساله بايد ريزومها قبل از سمپاشي از طريق خاك ورزي قطعه قطعه شوند .

سمپاشي با فشار بالا  و قطرات ريز انجام شود.

نوع علف هرز

زمان مصرف

ميزان مصرف

نازك برگ يكساله

نازك برگ چند ساله

از 3برگي تا شروع پنجه زني

پس از توليد سطح برگ كافي

1-2ليتر در هكتار

2-3 ليتر در هكتار

 

 

 

 

·        

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 20:41  توسط كد2  | 

سس گياه انگلي يكساله

سس درختي C.campestris

سس يونجه  C.monogyna

سس به اسامي سزنه، سيم و ابريشم نيز ناميده مي شود سس فاقد ريشه و برگ است .سس يونجه روزي 8 سانتي متر رشد مي كند .بذر سس يونجه در 5- 35 درجه سانتي گراد  جوانه زده ونيازي به حضور ميزبان ندارد. در صورتي كه نتواند خود را به ميزبا ن برساند تلف مي شود .سس طعم يونجه را نا مطلوب  و آنرا تا حدي سمي مي كند محصو ل از نظر كمي و كيفي آسيب مي بيند  و عمر مزرعه كوتاه مي شود ميزبانهاي ديگر سس عبارتند از: چغندر قند , برخي از سبزيجات , جاليز , شبدر قرمز

و نخود سفيد , پياز و سيب زميني اندازه بذر سس 3-1 ميلي متر بوده در مورد بذر سس يونجه اندازه بذر 1ميلي متر و رنگ آن زردو شكل ان گرد يك طرف صاف و طرف ديگر ناصاف است .

1-توصيه هاي عمومي در مورد كنترل سس :

-        بذر سالم و عاري از سس

-        كود حيواني پوسيده

-        كنترل ساير علفهاي هرز ( ساير علفهاي هرز واسطه مناسب براي اتصال سس هستند )

-        ممانعت از به بذر نشستن سس

-        ممانعت از تعليف دام در محلهاي الوده به سس كه به بذر نشسته است .

-        نابودي تمام قطعات حاصل از مبارزه مكانيكي

-        تناوب زراعي و استفاده از گياهان مقاوم : گندم , جو , ذرت و سويا

-        كنترل سسهاي اطراف مزرعه , جهت جلوگيري از انتشار بذر از طريق كانالهاي ابياري

-        تاخير در ابياري مزرعه تا حدي كه به ان اسيب نرسيده و و حاك تا حد 2 سانتي متري خشك شده و مانع جوانه زني بذور سس گردد .

2- مبارزه با سس يونجه علاو ه برتوصيه هاي عمومي :

1-كشت يونجه در آخر تابستان و يا در پاييز آ لودگي اوليه به سس را با رسيدن سرما كاهش داده يا

از بين مي برد

2- كشت متراكم

3- در كشت بهاره يونجه 15-12 كيلو گرم در هكتار علف كش داكتال ( كلرتال ديمتيل 75% از پودر وتابل  ) قبل از رويش يونجه و علفهاي هرز استفاده شود .

4- در يونجه چند سا له ( از سال دوم به بعد ) دكتال را مي توان در اواخر زمستان قبل از رويش سس و بيداري يونجه 8-12 كيلو از فرم ذكر شده يا در بهار بعد  از رويش سس و قبل از چسبيدن آن

به يونجه سمپاشي نمود. هنگام سمپاشي با دكتال زمين نبايد خشك باشد در اين صورت يك نوبت آبياري توصيه مي شود .

5- در صورتي كه پيشگيريهاي فوق موثر نشد لكه هاي آلودگي را مي توان با روشهاي زير ازبين برد

5-1- استفاده از پاراكوات ( 1% يا 3 ليتر در هكتا ر )

در منطقه الوده به سس سوزانيدن منطقه الوده توسط شعله افكن و يا وسائل مشابه

5-2 در صورتي كه منطقه وسيعي از مزرعه به سس الوده باشد مي توان توسط رانداپ ( 41% اي سي) به ميزان 360- 730 ميلي ليتر در هكتار زماني كه يونجه ارتفاع 20-25 سانتي متر داشته باشد مزرعه را سمپاشي نمود اين سمپاشي بايد بعد از ده روز تكرار شود .

در يونجه سال اول بايد سمپاشي در مرحله 8 برگي يونجه  انجام گيرد .

در زمان الوده بودن يونجه به سس بايد برداشت محصول قبل از به بذر رفتن سس صورت گيرد .از سال دوم به بعد تاخير در برداشت يونجه با سايه انداختن روي زمين مانع جوانه زني بذر سس مي شود .

3 مبارزه با سس درختي در با غات :

 3-1 بخصوص در باغات انار مي توان سطح باغ را در اوايل رشد سس و علفهاي هرز توسط محلول 1% پاراكوات سمپاشي نمود . در صورت نياز تكرار سمپاشي 1-2 بار در طول فصل رويش لازم است .

2-3 در باغات انگور بخصوص انگور خوابيده , قبل از شروع رشد بهاري , سطح باغ توسط 12-15 كيلوگرم دكتال سمپاشي شود .واگر زمين مرطوب نباشد يك نوبت ابياري بعد از سمپاشي بايد انجام شود .

روش موفق و موثر در كنترل سس و علفهاي هرز در باغات چرانيدن گوسفند در اوايل رشد علفهاي هرز وسس 1-2 بار مي باشد .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390ساعت 22:29  توسط كد2  | 

××× مبارزه تلفيقي با آفات سيب زميني : سوسك كلرادو روي  سيب زميني و خانواده سولاناسه و توتون فعاليت دارد .در مناطق آلوده استان از اواسط ارديبهشت از خاك خارج شده و فعاليت مي كند زمستان سوسك كامل در عمق 20-40سانتي متري خاك بسر مي برد . استانهاي همدان و اصفهان سالم و آذر بايجان شرقي و اردبيل از مناطق آلوده ايران است .

توصيه هاي فني جهت مبارزه با كرم بيد سيب زميني

-        جلوگيري از ترك خوردگي زمين مزرعه با آيباري و عمليات زراعي مناسب

-        هراكشت محصول با ارقام زودرس

-        معاينه غده ها قبل از كاشت

-        كشت غده در عمق مناسب ( 15سانتي متر )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390ساعت 22:28  توسط كد2  |